Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.tiskova-zprava.cz. Provozovatelem je společnost Mediatoring.com s.r.o. se sídlem Nádražní 385/34, 70200 Ostrava, identifikační číslo: 04954025, daňové identifikační číslo CZ04954025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74487.

Ochrana osobních údajů

  1. Uživatel souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) se zpracováváním osobních údajů provozovatelem pro plnění účelu smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem a pro účely informování o marketingových nabídkách provozovatele.
  2. Uživatel ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlasí, aby provozovatel nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak aktivit a služeb provozovatele, tak cizích.
  3. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v registračním formuláři, tedy zejména jméno, příjmení, telefon, e­mailová adresa, telefon ale také cookies nebo údaje o IP adrese uživatele.
  4. Uživatel má na základě zákona č. 101/2000 Sb. právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá.
  5. Zjistí-­li uživatel, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., má právo požadovat od provozovatele nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat manuálně i automaticky přímo a dále prostřednictvím třetích osob, které budou poskytovatelem pro zpracování osobních údajů pověřeny.
  7. Webové aplikace používají v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky a sběru anonymních dat tzv. soubory cookie. Používáním webu souhlasí úživatel s použitím zmíněné technologie. Tyto cookies mohou poskytovat i třetí strany, zejména však ne však výlučně společnosti a aplikace Google, Facebook, Smartsupp, Hotjar, Mailchimp a další. Aktuální seznam cookies a společností vám poskytne provozovatel na vyžádání na mailu info@tiskova-zprava.cz.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte např. komentář, přihlášíte se do účtu nebo odešlete formulář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.